Pulchérie Consultancy
 
Eğitimlerimiz
 
İş yaşamında edinmiş olduğumuz tecrübeleri kendi kişisel keşif yolculuğumuzda öğrendiklerimiz ve aldığımız eğitimlerle birleştirdik. Kurumlar için alışılagelmişin dışında ve özel olarak hazırlanmış eğitimler tasarladık. Ama en güzeli bu özel eğitimler esnasında biz de bir çok şey öğreniyoruz.
 
 
 SEARCH INSIDE YOURSELF
Search Inside Yourself Mindfulness uygulamalarını, duygusal zeka ve sinirbilim ile birleştiren kurumsal bir eğitimdir. Bu program Google’ın akademisyen ve uzmanlar ile kendi çalışanları için hazırlattığı stresin yönetilmesi, odaklanmanın arttırılması, psikolojik dayanıklılık için hazırlanan bir eğitimdir. Ayrıca duygusal zeka becerilerini geliştirmek eğitimin hedeflerindendir. Search Inside Yourself, Mindfulness, Duygusal Zeka, Öz farkındalık,Öz düzenleme, Motivasyon ve Liderlik Becerileri başlıkları altında 7 haftalık bir programdır.


 
 
 
MINDFULNESS - MBSR 
(Mindfulness Based Stress Reduction)
Mindfulness hiçbir yargılama ve sorgulama içine girmeden geçmiş veya geleceği düşünmeden kaygı taşımadan bilinçli bir şekilde şu an ne oluyorsa kabullenmek ve anın farkına varmak anlamına geliyor. Mindfulness şu anki şeklini 1979'da Massachusetts Institute of Technology profesörü Dr. Jon Kabat-Zinn’in çalışmaları sonucu almıştır. Dr. Jon Kabat-Zinn Amerika'da stres ve psikolojik dayanıklılık konularında 8 haftalık stres azaltma programını uygulamaya başlamıştır.  Mindfulness ve Mindfulness temelli yaklaşımlar dünya üzerinde hem klinik alanda hem de günlük yaşamda yaygın bir şekilde kullanılan bilimsel bir programdır. 
 
NEFES ve
NEFES FARKINDALIĞI
İnsanın kendini ve yaşamı algılaması ve yaşam şeklini yeniden dizayn edebilmesi için nefes en önemli araçtır. Özellikle, Mindfulness Based Therapy gibi temelinde farkındalık olan tüm çalışmalarda, nefes, ruh-zihin-beden bütünlüğünü sağlayabilmek için önemli bir kaynaktır.  Mindfulness'ta nefesin merkezi bir rolü vardır. Tarihten bu güne, an'a gelmek, odaklanabilmek için farklı teknik ya da nesneler kullanılmaktadır. Biz çalışmalarımızda, nefesimize danışıyoruz.
Nefes Farkındalığı çalışmalarının amacı nefesi kontrol etmek ya da onu belli bir biçime sokmak değil; zaten muhteşem bir şekilde işleyen bu sisteme kulak kabartmak, onun sayesinde an'da kalabilmektir.
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK 
ÇATIŞMA ÇÖZME
Günümüzde iş hayatı birçok kişinin yoğun stres altında kaldığı yerlerden biri. Hayatımızın önemli bir kısmını harcadığımız işyerinde yaşadığımız olumsuzluklar sebebiyle bireyde iç gerilim artmakta, kaygı belirtileri görülmekte, mevcut duygusal dengesi bozulmakta ve giderek fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Psikolojik dayanıklılık “değişen durumlara tepki göstermede esneklik ve olumsuz duygusal deneyimlerden çıkıp kendini toparlamak” olarak tanımlanmış çok boyutlu bir kavramdır. İnsanları dayanıklı kılan şeylerin her insanda geliştirilebilir ve  öğrenilebilir olduğu artık bilinmektedir. Çatışma çözme kendi ve başkalarının ayrımının farkında olma, dinleme becerilerini kullanma, kişinin duygu ve düşüncelerinin farkında olma, başkalarının duygu ve düşüncelerine tepki verebilme ve kendi duygu ve düşüncelerini aktarabilme, açık iletişim ve karşılıklı güven oluşturma becerisi gerektirir. Bu eğitim amacı bu becerilerin geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesidir.
 
"WE ARE IN THE
SAME BOAT"
İnsan Kaynakları uzmanlarının üzerinde en çok yoğunlaştığı konular, çalışanın motivasyonu, ekip ruhunun yakalanması ve odaklanmış dikkat becerilerinin geliştirilebilmesidir. Hobilerimiz ve ilgi alanlarımız an’da kalabilmeye ve dolayısıyla dikkatimizi odaklayabilmemize yarayan en önemli araçların başında gelir. Takım olarak yapılan out-door eğitimler iş ortamının her anlamda güçlenmesine hizmet etmektedir. Bu eğitim amacı, iş hayatının yarattığı bireysellik ve rekabetçilikten uzaklaşarak her pozisyondaki çalışanın denge ve yardımlaşma içerisinde çalışmasına yardımcı olmaktır. Bu aktiviteler esnasında ihtiyaç duyulan beceriler iş hayatıyla birebir paralellik göstermekte ve edinilen bilgi ve beceriler iş hayatına yansıtılmaktadır.
 
İŞ HAYATINDA STRATEJİK DÜŞÜNME VE OYUN TEORİSİ
John Forbes Nash, ekonomi başta olmak üzere biyoloji, sosyal bilimler, siyasete kadar uzanan geniş bir skalada kullanılan denge kavramının fikir babasıdır. Oyun kuramı sadece ekonomi teorisine piyasa yapılarını anlamak için katkıda bulunan yeni bir enstrüman olmakla kalmamış, iş hayatının rekabetçi koşullarında stratejik karar alma mekanizmalarına yeni ve güçlü bir anlayış da getirmiştir. Bu eğitimin amacı katılımcılara kompleks durumlarda stratejik düşünme yeteneği kazandırmak ve oyunda avantajlı duruma geçmelerini sağlamaktır. Ayrıca diğer kişi ve kurumların stratejik durumlarda nasıl davranacağını öngörmek, en iyi cevabı verebilmek ve modellerini iş dünyasında ve diğer pratik problemlerde nasıl uygulanabileceğini kavramaktır.
 
 
Firma Hikayemiz
 
VUCA DÜNYASINDA LİDERLİK
Artık hepimiz biliyoruz ki; eski bildiklerimiz içerisinde yine eski deneyimlerle ayakta kalmanın zorlaştığı bir döneme giriyoruz. Özellikle ani krizler ile uzun vadeli belirsizlik döneminde baş edebilmek gittikçe zorlaşıyor. İşte bu dönemde VUCA dünyasının gerektirdiği değişime hızla adapte olmak ve uygun stratejiler geliştirmek giderek hayati bir önem kazanıyor.
VUCA bu durumu iyi özetleyen bir akronim.
Değişkenlik (Volatility): Çevremizdeki değişkenliklerin artışı iş hayatında değişime ayak uyduran dönüştürücü liderleri ve bu liderler için hızlı bir uyum sağlamayı gerektiriyor.
Belirsizlik (Uncertainty): Belirsizlik ortamında risklerin ve fırsatların tanımlanması, kontrol ve çözüm yollarının üretilmesi.
Karmaşıklık (Complexity): Kaos ortamlarında paniğe kapılmak yerine karmaşık sistem içerisinde faktörlerin neleri tetiklediğini tahmin edebilmek ve karmaşıklığı açıklığa çevirebilmek.
Muğlaklık (Ambiguity): Muğlaklık çevremizde olanları algılamakta zorlanmamıza sebep oluyor. Muğlak durumlarda riski çok yönlü detaylandırıp yorumlamak ve ancak proaktif olan liderlerin kazanacağını öngörebilmek. 
 
         DUYGUSAL ZEKA
             VE İLETİŞİM

"Öğrenmenin duygusal bir temeli vardır." PLATO
Mesleki Başarının anahtarı olan duygusal zeka etkili karar verme, doğru iletişim kurma ve motivasyon için gereklidir.
Pozitif bir hayat sürmek için hem duygusal zekâya hem de sağlıklı bir iletişim dokusuna sahip olmak önemlidir. Eğitimin amacı iş yerinde çalışanların performanslarını olumsuz yönde etkileyen duygu durumlarıyla baş edebilmek ve olumsuz duyguları olumlu duygu durumlarına çevirebilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Duygularının sorumluluğunu almak, kendi ve diğerlerinin duygularının farkına varabilmek, kendi duygularını yönetebilmek, kendi kendini motive edebilmek eğitimin hedeflerindendir. Ayrıca çatışma anında sağlıklı bir ilişkiyi koruyabilme ve çözüm sonrasında devam ettirebilmek kazandırılması hedeflenen yetkinliklerdendir. 
 
I FEEL GOOD
Size kötü hissettiren sadece ve sadece kendi düşünceleriniz ve olaylara yargılarla yaklaşıp yüklemiş olduğunuz anlamlardır. İyi hissetmek ile iyi olmak arasında pek çok fark bulunmakta. İyi hissetmek, basit haliyle acı veren semptomların geçici olarak ortadan kaybolmasıdır. İyi olmak ise; bilmek ve çözüme kavuşturmaktır. Ayrıca gidip gelen ve kalıcı olmayan iyi hissetme halleri zamanla melankoliye dönüşebilir.
Eğitimin amacı; kendinizi kaygı, suçluluk, kötümserlik, erteleme, düşük benlik saygısının "dipsiz kuyu" larından kurtarabilmektir. Bu eğitimde duygularınızı harekete geçirecek ve hayata daha olumlu bakmanızı sağlayacak, bilimsel olarak test edilmiş teknikler sunuluyor. Eğitimin hedefi duygu durumunuzdaki dalgalanmaların nedenlerini anlamak, özgüveni arttırmak, onay bağımlılığının üstesinden gelmek, suçluluk duygusuyla baş edebilmektir.
Bu websitesi Site Kur ile oluşturulmuştur.